הלוואות ואשראי

הלוואות ואשראי

למי מיועד השירות?
השירות שלנו מיועד לחברות ולעסקים בעלי מחזור הכנסות של 1 עד 400 מיליון ש"ח בשנה, בעלי מאזן רווחי (או לפחות מאוזן) שצריכים מימון לצורך פיתוח עסקי או לצורך הון חוזר.

אפשרויות מימון

קרן סיוע לעסקים (בערבות המדינה)
 • גובה ההלוואה: 100-500 אלף ש"ח.
 • תקופת החזר: 60 חודשים, 6 חודשי גרייס, ריבית שנתית: % 2.9 +P.
 • בטחונות: % 30 בטחונות. % 70 ערבות המדינה.
קרן בערבות המדינה לעסקים בינוניים

מיועדת לחברות ולעסקים בעלי מחזור של 15 עד 400 מיליון ש"ח בשנה.

 • גובה ההלוואה: עד 16 מיליון ש"ח (עד 8% מהמחזור השנתי האחרון).
 • ההלוואה ניתנת למטרות הבאות: הרחבת העסק, פיתוחו או תפעולו השוטף (ובכלל זה החזר של אשראי).
 • בטחונות: 25% בטחונות. 75% ערבות המדינה.
 • תקופת החזר: 60 חודשים, עד 12 חודשי גרייס, ריבית אטרקטיבית.
הקרן ליצואנים, למטרות שיווק, בערבות המדינה
 • גובה ההלוואה: עד מיליון דולר.
 • תקופת ההחזר: עד 60 חודשים, כולל גרייס 5 חודשים. ריבית: לפי שיקול הבנק.
 • בטחונות: 30% בטחונות, השאר ערבות מדינה. ערבות בעלי העסק.
קרן סיוע לעסקים (ללא ערבות מדינה)
 • גובה ההלוואה: 100-500 אלף ש"ח.
 • תקופת החזר: 60 חודשים, 6 חודשי גרייס. ריבית שנתית: פריים פלוס 2% או מדד + 6.75%.
 • בטחונות: % 50 בטחונות.
מסגרות אשראי מבנקים

בניית מסגרות אשראי מתאימות בהתאם לצרכי העסק ותמהיל הביטחונות, תוך הפחתת עלויות בנקאיות. פיצול ומנוף הפעילות בין בנקים, ושימוש באשראי חוץ בנקאי (פקטורינג, קרדיט, אג"ח), תוך פיזור הסיכונים ובניית תזרים מזומנים מתאים לשליטה על הפעילות הבנקאית, תוך בניית אסטרטגית פיתוח עסקי.

לעסקים שמחזורם עד 15 מיליון ש"ח בשנה, ניתן לגייס עד 2 מיליון ש"ח בבנקים בקרנות אחרות.

כמו כן, ניתן לקבל סיוע בנושא מיזוגים ורכישות, גיוס כספים וחיבור בין משקיעים לעסקים במטרה לתרום לפיתוח עסקים בעלי פוטנציאל.

דילוג לתוכן